Ένα απλό και αυτονόητο εργαλείο διαχείρισης έργων, ειδικά σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις

αποτελέσματα

Το PRONTO θα επιτύχει τους στόχους της μέσω της ανάπτυξης πολλών προϊόντων.
Πλατφόρμα και Εργαλειοθήκη PRONTO

Μια νέα μεθοδολογία διαχείρισης έργων και διαδικτυακό εργαλείο (PRONTO) που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε διευθυντές και επιχειρηματίες από ΜΜΕ να παραδίδουν έργα βελτίωσης της επιχείρησης εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού.

 • Η μεθοδολογία του έργου PRONTO θα βασίζεται στο μοντέλο του έργου πέντε σταδίων: Έναρξη, Σχεδιασμός, Εκτέλεση, Έλεγχος και Κλείσιμο και θα εξετάζει τις ειδικές ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ
 • Η πύλη εκμάθησης PRONTO θα είναι ένα απλό και αυτονόητο εργαλείο διαχείρισης έργων, ειδικά σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις.
 • Η εργαλειοθήκη PRONTO θα υποστηρίξει την αποτελεσματική χρήση του PRONTO. Ένα βασικό συστατικό της εργαλειοθήκης θα είναι ένα σετ από 10 – 12 «έτοιμα προς χρήση» σχέδια έργου PRONTO διάρκειας 30 λεπτών που έχουν σχεδιαστεί για να εξοικονομούν χρόνο από τους χρήστες να σχεδιάζουν σχέδια για έργα που παραδίδονται συνήθως.
 • Το εγχειρίδιο χρήστη PRONTO θα παρέχει στους χρήστες έναν απλό οδηγό χρήσης. Θα εξηγήσει πώς να χρησιμοποιήσετε το PRONTO και την εργαλειοθήκη για να προετοιμαστείτε, να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε αποτελεσματικά έργα εστιασμένα στα αποτελέσματα.

Μάθημα ΕΕΚ και ηλεκτρονικό βιβλίο

Η PRONTO θα παρέχει μια βήμα προς βήμα μεθοδολογία διαχείρισης έργων και εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για στελέχη και επιχειρηματίες από ΜΜΕ.

 • Οι εταίροι θα αναπτύξουν τέσσερα μαθησιακά ταξίδια, το καθένα διερευνώντας μια διαφορετική πτυχή της δημιουργίας έργων επιχειρηματικής βελτίωσης.
 • Μελέτες περιπτώσεων ορθής πρακτικής που παρουσιάζουν τη χρήση έργων βελτίωσης των επιχειρήσεων από οργανισμούς εταίρους και ΜΜΕ.
 • Μια τριήμερη εκπαίδευση με το μάθημα εκπαιδευτών που ονομάζεται «Χρήση του PRONTO για τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης» θα επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργήσουν σχέδια έργων σε 30 λεπτά ή λιγότερο.
 • Το ηλεκτρονικό βιβλίο «Ένας Οδηγός για Αποτελεσματικά Επιχειρηματικά Έργα» θα εκδοθεί, εισάγοντας τους αναγνώστες στη μεθοδολογία του έργου PRONTO και την πύλη εκμάθησης και τα μαθησιακά ταξίδια.

PRONTO και Τεχνολογική Ενισχυμένη Μάθηση

Το τρίτο αποτέλεσμα θα οδηγήσει στην προώθηση νέων μεθοδολογιών κατάρτισης και παιδαγωγικής στρατηγικής που βασίζονται στη χρήση της Τεχνολογικής Ενισχυμένης Μάθησης (TEL) στην ΕΕΚ.

Αυτό το Έξοδος έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ινστιτούτα ΕΕΚ και οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές κατά τη μετατροπή της μάθησης από και αναλογική μορφή εκτός σύνδεσης σε ψηφιακή, διαδικτυακή μορφή.

Θα περιλαμβάνει έναν πρακτικό οδηγό «πώς να» για τους διευθυντές των ινστιτούτων ΕΕΚ που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη στρατηγική TEL των κέντρων τους.

In the longer-term, the PRONTO partners will develop a network of VET teacher/trainers supporting SMEs to improve business performance using a new VET performance tool called PRONTO.

Ένα απλό και αυτονόητο εργαλείο διαχείρισης έργων, ειδικά σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις

αποτελέσματα

Το PRONTO θα επιτύχει τους στόχους της μέσω της ανάπτυξης πολλών προϊόντων.

Πλατφόρμα και Εργαλειοθήκη PRONTO

Η PRONTO θα παρέχει μια βήμα προς βήμα μεθοδολογία διαχείρισης έργων και εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για στελέχη και επιχειρηματίες από ΜΜΕ.

 • Οι εταίροι θα αναπτύξουν τέσσερα μαθησιακά ταξίδια, το καθένα διερευνώντας μια διαφορετική πτυχή της δημιουργίας έργων επιχειρηματικής βελτίωσης.
 • Μελέτες περιπτώσεων ορθής πρακτικής που παρουσιάζουν τη χρήση έργων βελτίωσης των επιχειρήσεων από οργανισμούς εταίρους και ΜΜΕ.
 • Μια τριήμερη εκπαίδευση με το μάθημα εκπαιδευτών που ονομάζεται «Χρήση του PRONTO για τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης» θα επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργήσουν σχέδια έργων σε 30 λεπτά ή λιγότερο.
 • Το ηλεκτρονικό βιβλίο «Ένας Οδηγός για Αποτελεσματικά Επιχειρηματικά Έργα» θα εκδοθεί, εισάγοντας τους αναγνώστες στη μεθοδολογία του έργου PRONTO και την πύλη εκμάθησης και τα μαθησιακά ταξίδια.

Μάθημα ΕΕΚ και ηλεκτρονικό βιβλίο

Μια νέα μεθοδολογία διαχείρισης έργων και διαδικτυακό εργαλείο (PRONTO) που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε διευθυντές και επιχειρηματίες από ΜΜΕ να παραδίδουν έργα βελτίωσης της επιχείρησης εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού.

 • Η μεθοδολογία του έργου PRONTO θα βασίζεται στο μοντέλο του έργου πέντε σταδίων: Έναρξη, Σχεδιασμός, Εκτέλεση, Έλεγχος και Κλείσιμο και θα εξετάζει τις ειδικές ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ
 • Η πύλη εκμάθησης PRONTO θα είναι ένα απλό και αυτονόητο εργαλείο διαχείρισης έργων, ειδικά σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις.
 • Η εργαλειοθήκη PRONTO θα υποστηρίξει την αποτελεσματική χρήση του PRONTO. Ένα βασικό συστατικό της εργαλειοθήκης θα είναι ένα σετ από 10 – 12 «έτοιμα προς χρήση» σχέδια έργου PRONTO διάρκειας 30 λεπτών που έχουν σχεδιαστεί για να εξοικονομούν χρόνο από τους χρήστες να σχεδιάζουν σχέδια για έργα που παραδίδονται συνήθως.
 • Το εγχειρίδιο χρήστη PRONTO θα παρέχει στους χρήστες έναν απλό οδηγό χρήσης. Θα εξηγήσει πώς να χρησιμοποιήσετε το PRONTO και την εργαλειοθήκη για να προετοιμαστείτε, να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε αποτελεσματικά έργα εστιασμένα στα αποτελέσματα.

Μάθημα ΕΕΚ και ηλεκτρονικό βιβλίο

Το τρίτο αποτέλεσμα θα οδηγήσει στην προώθηση νέων μεθοδολογιών κατάρτισης και παιδαγωγικής στρατηγικής που βασίζονται στη χρήση της Τεχνολογικής Ενισχυμένης Μάθησης (TEL) στην ΕΕΚ.

Αυτό το Έξοδος έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ινστιτούτα ΕΕΚ και οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές κατά τη μετατροπή της μάθησης από και αναλογική μορφή εκτός σύνδεσης σε ψηφιακή, διαδικτυακή μορφή.

Θα περιλαμβάνει έναν πρακτικό οδηγό «πώς να» για τους διευθυντές των ινστιτούτων ΕΕΚ που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη στρατηγική TEL των κέντρων τους.

In the longer-term, the PRONTO partners will develop a network of VET teacher/trainers supporting SMEs to improve business performance using a new VET performance tool called PRONTO.